Ring oss: 33 44 31 31

Vedlikeholdsavtale for vintertjenester.

Med en vedlikeholdsavtale for vintertjenester med Teknisk Renhold & Byggdrift, kan du være sikker på at ditt sameie, borettslag eller næringseiendom er ivaretatt gjennom vinteren. Vi sørger for å klargjøre eiendommen for vinteren og påser at alt er i orden før og etter uvær slik at du kan være sikker på at din eiendom er i gode hender.

Vi benytter lift, fallsikring, sperring med mer ved takmåking og istappfjerning.

Snøvekten på taket er viktig å følge med på, fjerne is og snøvekten der det er viktigst og nødvendig sparer mye arbeid og risiko, kontrakt oss for rådgiving og oppfølging av ditt ansvar.

Før vinteren sjekker vi tak og sluk og sørger for at de ikke er tette og at ingenting hindrer vannet i å renne dit den skal. Vi reparerer eventuelle skader som oppstår som følge av vær og vind og følger opp underleverandører der det måtte være behov for det.

Har skaden først skjedd og vannet renner inn pga. takkelasje eller tette takrenner og sluk har vi full beredskap med skadesanering og oppsuging / opptørking av vann.

Når behovet for å benytte vannpumpe, vannsuger, avfukter, tørkevifte og mulig fjerning av sopp etter vannlekkasje tar vi oss av dette profesjonelt og med effektivt utstyr.

Vi leverer tjenester innen:

 • Snøfresing, snømåking for bedrifter, sameier, borettslag og bedrifter
 • Takmåking, snømåking fra sal tak og industri tak.
 • Fjerning av istapper, istappfjerning i sentrum.
 • Åpning av sluk og fjerning av is på tak og utenfor inngangspartier
 • Oppsuging av smeltevann fra garasjer
 • Bistand ved taklekkasjer
 • Åpne tette sluk, overvannskummer og taksluk
 • Fjerne is rundt inngangspartier og suge opp smeltevann på tak og i garasjer.
 • Tine rør, tine frosne rør.
 • Strøgrus, salte og sikre trygg gangvei for glatt is.
 • Vinterettersyn – en tilpasset beredskapsavtale for sameier, bygårder og næringsbygg

Om du bor i et borettslag eller i et sameie eller eier et næringsbygg og trenger en vedlikeholdsavtale for vinteren, ta gjerne kontakt. Vi bistår med relevant kompetanse og bistår i utviklingen av gode vedlikeholdsplan som sikrer dine verdier.

Kontakt oss for vintervedlikehold