Ring oss: 33 44 31 31

Har du tette rør?

Over tid vil alle oppleve at rørene blir tette. I perioder med mye regn vil kanskje enda flere oppleve dette, spesielt dersom man opplever tilbakeslag. Vann som kommer i retur, kommer sjeldent alene og tar med seg partikler som kan bidra til at rørene tetter seg. Er man i tillegg ikke flink til å påse at uønskede gjenstander havner i toalettet eller i vasken, vil dette også bidra til at rørene tetter seg oftere.

Opplever du at vannet renner tregt (tregt avløp), klukking i vannlåser eller at det lukter i huset, bør du være oppmerksom og vurdere om noe bør gjøres.

Hva som forårsaker at rørene tetter seg, kan være flere ting. I all hovedsak skyldes det bruken. Mange er ikke så nøye med hva som havner i vasken eller toalettet. Såperester, fett og alt annet som havner i vasken/røret, samler seg i rørene og over tid, vil dette være nok til at rørene tetter seg.

Så hva kan du selv gjøre for å forebygge tette rør?

  • Ikke hell fett, matrester, stearin, kaffegrut etc. i kjøkkenvasken.
  • Følg med på hvor raskt vannet renner unna. Sjekk med jevne mellomrom og følg med på faresignalene.
  • Rengjør slukene selv med jevne mellomrom. Ta bort hår og skitt fra sluket i dusjen. Demonter vannlåsene under vasken og fjern det som har samlet seg der. Sørg bare for at det er tett når du setter det sammen igjen.

Om du allikevel, etter å ha gjort alt dette, opplever at vannet renner tregt unna eller at det tetter seg helt, bør du kontakte fagpersonell.

Vi i Teknisk Renhold & Byggdrift har lang erfaring og god kompetanse på rørspyling og å åpne tette rør. Vi utfører også kamerainspeksjon slik at vi kan sjekke rørene for å se om det er skader på rørene som gjør at de tetter seg og kan komme med en anbefaling på hva som bør gjøres videre.

Har du behov for oppsug og spyling av andre sluk eller tømming av sandfang og fettutskillere – se her