Ring oss: 33 44 31 31

Innovasjon og miljø

Miljøfyrtårn – Teknisk Renhold og Bggdrift AS erkjenner at vår virksomhet har innvirkning på miljøet rundt oss i vårt daglige virke. Vi påvirker miljøet gjennom egen aktivitet samt indirekte via våre kunder og samarbeidspartnere/leverandører. Derfor ønsker vi å være en tydelig bidragsyter til og et referansepunkt på gode løsninger i miljøarbeidet innen vår bransje. Vi jobber for å få på plass Miljøfyrtårnsertifiseringen – denne vil minne oss på at vi daglig må jobbe for et bedre arbeidsmiljø samt sette søkelys på å redusere miljøbelastningen knyttet til energibruk, transport og avfall. Vi skal gjennom våre innkjøp også velge innovative løsninger som bidrar til et bedre miljø og mindre utslipp og avfall.

Godkjent renholdsbedrift – For å kunne levere renholdstjenester må man være godkjent av arbeidstilsynet. Ordningen setter krav til oss som bedrift på blant annet arbeidskontrakter, lønn til de ansatte, HMS og vernetjeneste. Alle våre ansatte skal ha et HMS-kort som bevis på at vi er en godkjent renholdsbedrift.

StartBank – er en åpen database for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Ved å være registrert her bidrar vi til et mer seriøst næringsliv og for at kundene enkelt kan velge en seriøs leverandør til sine prosjekter.