Ring oss: 33 44 31 31

Hvor ofte bør garasjeanlegget vaskes?

Et rent garasjeanlegg skaper et godt inntrykk av resten av bygget den er tilknyttet. Tilhører garasjen et sameie eller et kjøpesenter, gir det et positivt inntrykk når man kjører inn at garasjen er ren, fri for sand og løv i slukene og at den er godt oppmerket.

En garasje har lett for å samle på vann og skitt fra bilen, særlig på vinteren når det er snø og sludd ute. Smeltevann fra bilene bidrar til å tilgrise garasjen og etterlater ofte hvite flekker etter salting på veiene. Har ikke garasjeanlegget tatt hensyn til gode sluk og drenering vil det ta tid før dette vannet tørker, med mindre man tilkaller noen som kan suge opp vannet.

Når våren kommer med tørrere luft vil all saltet og sanda som har samlet seg gjennom vinteren også tørke og forflytte seg i lufta i garasjen. Bilene og garasjevegger blir dermed tilgriset.


Men hvor ofte bør det utføres garasjevask?

Det kommer som oftest an på bruken, men 1-2 ganger holder for de fleste garasjer i tilknytning sameier/borettslag. Vi anbefaler garasjevask på høsten før snøen kommer og på våren når snøen er borte igjen. På høsten for å sørge for at alle sluk er åpne, frie for løv, sand og annen søppel – på denne måten for ikke å tette sluka når vannet kommer. På våren for å vaske garasjen fri for sand og saltrester og på nytt tømme eventuelle sluk.

Vi utfører vask av garasjer med alle typer underlag – for mer info se her

Vi kommer gjerne ut for en befaring og prat om vedlikehold av garasjen sånn at vi sammen kan sette opp en plan for vedlikeholdet av deres garasjeanlegg.